nefyto bulletin - 2022/4

Precisie­toepassing opnemen in de toelatings­beoordeling

DESKUNDIGEN ZIEN MOGELIJKHEDEN, CTGB WERKT ERAAN

Ctgb geeft technische briefing over gewas­beschermings­middelen

>>>

Voortgangs­rapportages Deltaplan Bio­diversiteits­herstel

>>>

NEFYTO BULLETIN –– APRIL/MEI 2022 Nefyto Bulletin is een uitgave van Nefyto. Nefyto – Dutch Crop Protection Association – behartigt belangen van bedrijven die chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. Nefyto Bulletin verschijnt maandelijks in digitale vorm en ieder kwartaal in print. Aan- en afmelding voor een kosteloos abonnement kan via dit formulier.

REDACTIE Nefyto, Postbus 80523, 2508 GM Den Haag – nefyto@nefyto.nlwww.nefyto.nl@nefytoNL TEKST EN REALISATIE Fred Meijer Communicatie ONTWERP EN LAY-OUT Cyril Strijdonk Ontwerpburo, Gaanderen FOTOGRAFIE Agrifac, Hans Dijkstra, Fred Meijer