nefyto bulletin - 2022/2

'Ons toelatingssysteem is robuust'

INGRID BECKS OVER TOELATING GEWAS­BESCHERMINGSMIDDELEN EN DE ROL VAN HET CTGB

Innovatie is de sleutel

>>>

Groot Europees onderzoek naar azolen en Aspergillus

>>>

NEFYTO BULLETIN –– FEBRUARI/MAART 2022 Nefyto Bulletin is een uitgave van Nefyto. Nefyto – Dutch Crop Protection Association – behartigt belangen van bedrijven die chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. Nefyto Bulletin verschijnt maandelijks in digitale vorm en ieder kwartaal in print. Aan- en afmelding voor een kosteloos abonnement kan via dit formulier.

REDACTIE Nefyto, Postbus 80523, 2508 GM Den Haag – nefyto@nefyto.nlwww.nefyto.nl@nefytoNL TEKST EN REALISATIE Fred Meijer Communicatie ONTWERP EN LAY-OUT Cyril Strijdonk Ontwerpburo, Gaanderen FOTOGRAFIE CropLife Europe, Hans Dijkstra, Erik Koole