nefyto bulletin - 2022/1

'Verduurzaming vereist gunstig innovatieklimaat'

NEFYTO NAM DEEL AAN RONDETAFELGESPREK MET KAMERLEDEN

Bio­diversiteit in glastuin­bouw­gebieden

>>>

Residumeting gewas­beschermings­middelen: meet­onzeker­heid meerekenen

>>>

NEFYTO BULLETIN –– JANUARI 2022 Nefyto Bulletin is een uitgave van Nefyto. Nefyto – Dutch Crop Protection Association – behartigt belangen van bedrijven die chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. Nefyto Bulletin verschijnt maandelijks in digitale vorm en ieder kwartaal in print. Aan- en afmelding voor een kosteloos abonnement kan via dit formulier.

REDACTIE Nefyto, Postbus 80523, 2508 GM Den Haag – nefyto@nefyto.nlwww.nefyto.nl@nefytoNL TEKST EN REALISATIE Fred Meijer Communicatie ONTWERP EN LAY-OUT Cyril Strijdonk Ontwerpburo, Gaanderen FOTOGRAFIE Glastuinbouw NL, Fred Meijer