nefyto bulletin - 2021/10

Slechts veertig procent stoffen voor gewasbescherming haalt eindstreep

VOEDSELZEKERHEID IN EUROPA OP DE TOCHT

Jaarplan 2021 Uitvoerings­programma Toekomstvisie Gewasbescher­ming 2030

>>>

Blootstellingsproef gesloten vulsystemen

>>>

NEFYTO BULLETIN –– NOVEMBER 2021 Nefyto Bulletin is een uitgave van Nefyto. Nefyto – Dutch Crop Protection Association – behartigt belangen van bedrijven die chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. Nefyto Bulletin verschijnt maandelijks in digitale vorm en ieder kwartaal in print. Aan- en afmelding voor een kosteloos abonnement kan via dit formulier.

REDACTIE Nefyto, Postbus 80523, 2508 GM Den Haag – nefyto@nefyto.nlwww.nefyto.nl@nefytoNL TEKST EN REALISATIE Fred Meijer Communicatie ONTWERP EN LAY-OUT Cyril Strijdonk Ontwerpburo, Gaanderen FOTOGRAFIE Agrifac, Certis, Fred Meijer, Van Iperen, Wiskerke Onions