jaargang 26 - juli 2020

Gesloten vulsysteem veelbelovend

>>>

VEILIG VOOR DE TOEPASSER EN MINDER EMISSIE

Gezondheidsraad: 'Geen duidelijke aanwijzingen voor effecten op gezondheid' >>>

Procedureel verlengen EU-goedkeuring werkzame stoffen >>>

NEFYTO BULLETIN –– JULI 2020 –– JAARGANG 26 Nefyto Bulletin is een uitgave van Nefyto. Nefyto – Dutch Crop Protection Association – behartigt belangen van bedrijven die chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. Nefyto Bulletin verschijnt maandelijks in digitale vorm en ieder kwartaal in print. Aan- en afmelding voor een kosteloos abonnement kan via dit formulier.

REDACTIE Nefyto, Postbus 80523, 2508 GM Den Haag – nefyto@nefyto.nlwww.nefyto.nl@nefytoNL TEKST EN REALISATIE Fred Meijer Communicatie ONTWERP EN LAY-OUT Cyril Strijdonk Ontwerpburo, Gaanderen FOTOGRAFIE Maritza van Assen, Fred Meijer, Wikimedia Commons, BASF, Beutech Agro, Kyra Broeders